Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Door de kerstdagen zijn er wijzigingen in onze dienstverlening. Dit geldt voor het gemeentehuis, het afvalbrengstation, de afvalinzameling en de markt. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad heeft op donderdag 6 december 2018 de tarieven voor de belastingen en rechten in 2019 vastgesteld. De tarieven van veel voorkomende belastingen en rechten zijn hieronder opgesomd. Ter vergelijking zijn ook de tarieven van 2018 genoemd... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Wij willen graag weten of u tevreden bent met het buitenschoolse muziekonderwijs in de gemeente Putten. Daarom vragen wij iedereen die muziekles volgt of in groepsverband muziek speelt mee te doen aan het onderzoek. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 de begroting 2019-2022 vastgesteld. Het is de eerste begroting die volledig gebaseerd is op het coalitieakkoord Bouwen aan Putten. De begroting 2019 is een financiële weergave van de activiteiten die wij ... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Tijdens de jaarwisseling is het onder voorwaarden mogelijk om toestemming of ontheffing te krijgen om carbid te schieten of vreugdevuren te houden. Lees meer