Inwoners

Laatste nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 18 december 2017 bestaat voor degenen die een inspraakreactie hebben ingediend de gelegenheid hun inspraakreactie mondeling toe te lichten in een openbare hoorzitting ten overstaan van...
Lees meer over 'Openbare hoorzitting Facetbestemmingsplan Microwindmolens'

(Accordion ingeklapt)

Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben op 11 december 2017 de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaa...
Lees meer over 'Ondertekening prestatieafspraken 2018'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten zoekt voor de afdeling Ruimte een Trainee Handhaving en Veiligheid voor 36 uur per week voor een periode van twee jaar.

Lees meer over 'Vacature Trainee Handhaving en Veiligheid'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten zoekt voor de afdeling Dienstverlening een medewerker WOZ, Belastingen en Verzekeringen voor 36 uur per week.
Lees meer over 'Vacature Medewerker WOZ, Belastingen en Verzekeringen'

(Accordion ingeklapt)

Gemeente Putten zoekt voor de afdeling Ruimte een Beleidsmedewerker Economie, Recreatie en Toerisme voor 36 uur per week.
Lees meer over 'Vacature Beleidsmedewerker Economie, Recreatie en Toerisme'

(Accordion ingeklapt)

Vanwege de overgang naar een nieuwe telefooncentrale zijn wij momenteel alleen bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0341) 359 611. Excuses voor het ongemak.
Lees meer over 'Wij zijn momenteel minder goed bereikbaar'

(Accordion ingeklapt)

Op dit moment (november 2017) wordt het oude riool vervangen door een nieuw infiltratieriool. Het gedeelte vanaf de rotonde Voorthuizerstraat tot de Jacob Catstraat is klaar. De voetpaden en park...
Lees meer over 'Stand van zaken reconstructie Garderenseweg - november 2017'

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 27 september 2017 heeft in de Ichtusschool een inloopavond over wegonder-houd aan de Van Oldenbarneveltstraat plaatsgevonden.
Lees meer over 'Wegonderhoud Van Oldenbarneveltstraat'