Nieuwsberichten

 • Openbare hoorzitting Facetbestemmingsplan Microwindmolens

  11 december 2017

  Op maandag 18 december 2017 bestaat voor degenen die een inspraakreactie hebben ingediend de gelegenheid hun inspraakreactie mondeling toe te lichten in een openbare hoorzitting ten overstaan van een afvaardiging van de commissie Ruimte. Deze hoorzitting wordt gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis. De planning voor deze avond is via www.putten.nl/politiekportaal te raadplegen.

 • Ondertekening prestatieafspraken 2018

  12 december 2017

  Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben op 11 december 2017 de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten.

 • Landelijke ophokplicht in verband met vogelgriep

  08 december 2017

  In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Daarom is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld.

 • Gemeente Putten sluit overeenkomst met Dierenambulance Putten-Barneveld

  06 december 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten per 1 januari 2018 een overeenkomst aan te gaan met Stichting Dierenambulance Putten-Barneveld.

 • Nog geen besluit over principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten

  06 december 2017

  De eigenaar van Fides Uitzendgroep heeft een principeverzoek ingediend voor het bouwen van tijdelijke woningen aan de Voorthuizerstraat 144. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2017 besloten het principeverzoek aan te houden.

 • Samenwerkingsovereenkomst voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

  06 december 2017

  Wethouder Priem van de gemeente Putten en bestuurslid mevrouw Sinte Maartensdijk van de stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland ondertekenen op dinsdag 12 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening gaat Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Putten officieel van start.

 • Val op in het donker en bij regenachtig weer

  05 december 2017

  De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Het is vaak mistig of regenachtig. Het zicht is dan slechter. In dit soort weersomstandigheden krijgen veel fietsers haast. Die combinatie maakt ze extra kwetsbaar in het verkeer, waarschuwt de politie. Goede fietsverlichting wordt dan belangrijk voor hun veiligheid. Automobilisten en andere weggebruikers zien fietsers mét licht sneller. Die zichtbaarheid kan het verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht kom je veiliger thuis.

 • Inloopavond over groeninrichting Henslare en Stationsstraat-West

  05 december 2017

  Bij goede weersomstandigheden wordt de Henslare over een aantal weken in gebruik genomen. In februari 2018 start de aanleg van de beplanting. Hiervoor heeft Bureau Maris uit Zeewolde een concept plan ontwikkeld. Wilt u dit plan inzien en ideeën aanreiken voor het definitieve groenplan? Dan bent u van harte welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 12 december 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 • CIF start in januari glasvezelcampagne

  05 december 2017

  In januari 2018 start CIF met de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in het gebied Vallei & Veluwe Midden. Het gaat om het buitengebied van de gemeenten Putten, Nijkerk en delen van Apeldoorn en Barneveld ontvangen het aanbod. Het gaat hier om zo’n 4.500 adressen. De inwoners en bedrijven in het gebied ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de informatieavonden. CIF zal een toelichting geven over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de voorwaarden.

 • Brandveilige feestdagen

  05 december 2017

  De feestdagen liggen weer in het verschiet. Wellicht bent u ook al bezig met de voorbereidingen. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wil u graag een paar tips geven om de feestdagen gezellig, maar ook (brand)veilig te vieren.

 • VAC Putten zoekt een nieuwe collega

  27 november 2017

  VAC Putten is op zoek naar inwoners van Putten die het leuk vinden om betrokken te worden bij de (nieuw)bouw in onze gemeente.

 • Vreugdevuren en carbidschieten tijdens jaarwisseling

  11 december 2017

  Het hele jaar is het verboden om carbid te schieten of vreugdevuren te houden. In de beleidsregels is bepaald dat alleen op 31 december het onder voorwaarden mogelijk is om toestemming of ontheffing te krijgen. Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt, zijn wel de tijden aangepast.

 • Gerda Elbertsen wint Publieksprijs kunstwedstrijd Putten

  27 november 2017

  Woensdagavond 22 november heeft wethouder Roelof Koekkoek de winnaar van de publieksprijs van de Kunstwedstrijd bekend gemaakt. Het werk "Colourful Connected” van Gerda Elbertsen kreeg de meeste stemmen van het publiek en wint daarmee een geldbedrag van € 500,00.

 • Wij zijn momenteel minder goed bereikbaar

  06 december 2017

  Vanwege de overgang naar een nieuwe telefooncentrale zijn wij momenteel alleen bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0341) 359 611. Excuses voor het ongemak.

 • Peuterspeelzaal wordt peuteropvang in 2018

  21 november 2017

  In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit wordt allemaal peuteropvang. In de gemeente Putten willen we alle peuters dezelfde goede voorbereiding geven op de basisschool. Daarom bieden we ieder kind van 2 tot 4 jaar, dat woont in de gemeente Putten de kans om twee dagdelen per week naar de peuteropvang te gaan. Hiervoor kunt u een subsidie peuteropvang krijgen via de gemeente.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken

  21 november 2017

  Inwoners van de gemeente Putten met een chronische ziekte of beperking kunnen eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 200,00 aanvragen. Het betreft een tegemoetkoming die iemand krijgt als gevolg van een handicap of ziekte.

 • Huiselijk geweld… stopt niet vanzelf

  21 november 2017

  Nederland kent momenteel ieder jaar meer dan 220.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. In deze week tegen huiselijk geweld roepen we mensen op niet stil te blijven, maar te handelen. Want iedereen verdient een veilig thuis.

 • Rubriek Vrijwilligersbijdrage wordt Activiteitenkalender

  16 november 2017

  Verenigingen/vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2018 hun activiteiten of evenementen aanmelden via een digitaal formulier op de website.

 • Hondenpoep, trap er niet in

  13 november 2017

  Als u één of meer honden hebt, vindt u het heel gewoon dat u de hond enkele keren per dag moet uitlaten. Het is echter niet gewoon dat andere mensen hier overlast van ondervinden. Toch heeft de gemeente Putten het afgelopen half jaar 21 meldingen ontvangen van overlast door niet opgeruimde hondenpoep. Daar wilt u zelf toch ook niet intrappen?

 • Steeds meer mensen in Nederland overlijden door een val

  06 november 2017

  De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat door een val om het leven kwam met 60 procent toegenomen, meldde het CBS vorige week. Vorig jaar stierven er 3.884 mensen door een val, ruim 10 procent meer dan in 2015 (3.486). Dat zijn zes keer zoveel mensen dan door overlijden in het verkeer.

 • Aanbieden dode dieren en slachtafval

  06 november 2017

  Sinds 1 juli 2017 heeft de gemeente Putten geen kadaverbak meer. In dit artikel informeren wij u wat u kunt doen als u dode huisdieren of slachtafval wilt afvoeren.

 • Werkzaamheden fietspad Postweg klaar

  06 november 2017

  De werkzaamheden aan het fietspad langs de Postweg vanaf de Julianalaan tot aan de Laak zijn klaar. Dit gedeelte van de fietsroute naar Ermelo is nu een betonpad. In het voorjaar van 2018 gaan we verder met het gedeelte vanaf de Bosrand tot aan de Julianalaan. Op dit deel brengen we een nieuwe laag half-verharding aan.

 • Zet inbrekers in het zicht

  06 november 2017

  Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. De cijfers laten zien dat het aantal woninginbraken dan weer stijgt ten opzichte van de zomermaanden. De wintermaanden bieden inbrekers nu eenmaal meer gelegenheid om ongezien toe te slaan. Daarom vragen wij u om mee te doen met de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’. Om een inbraak te voorkomen als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk dat u de volgende maatregelen neemt.

 • Anna Hoogebeen wint kunstwedstrijd trouwzaal

  07 november 2017

  Afgelopen zaterdag maakte Jolanda Bijsterbosch, trouwambtenaar van de gemeente Putten, bekend dat Anna Hoogebeen met haar werk ‘Verbinden’ winnares is van de kunstwedstrijd die de gemeente Putten i.s.m. het platform CultuurPutten heeft uitgeschreven. Wethouder Koekoek heeft de prijs uitgereikt. Het werk van Anna Hoogebeen zal de komende vijf jaar in de trouwzaal van het gemeentehuis hangen. Daarnaast krijgt ze een geldbedrag van € 2.500,00.

 • Op bezoek bij een duurzaam huis in Putten

  31 oktober 2017

  Steeds meer mensen ontdekken het belang om mee te doen aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook in Putten stellen enkele bewoners hun huis open op 4 en 11 november 2017. Onder hen Arap-John en Mia Tigchelaar, samen met hun drie zonen. Zij zijn eigenaar van woning ‘de Mier’ aan de Grieteweg 37 uit de jaren dertig: “Ik deel mijn kennis graag, want geld besparen wil toch iedereen? Ook maak ik mensen graag bewust dat we met onze huidige energieconsumptie een groot probleem achterlaten voor onze kinderen. Daar wil je toch wat aan doen?”, zegt Arap-John.

 • Week van de pleegzorg van 1 t/m 8 november 2017

  31 oktober 2017

  Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald.

 • Actie 'gratis reparatie fietsverlichting'

  23 oktober 2017

  Op vrijdag 27 oktober 2017 van 13.30 tot 17.30 uur kunnen inwoners van de gemeente Putten weer gratis hun fietsverlichting laten repareren. De gemeente Putten organiseert deze actie samen met de plaatselijke fietsenmakers, de politie en Veilig Verkeer Nederland afdeling Ermelo-Putten.

 • You!ngwoman weerbaarheidstraining

  17 oktober 2017

  Dinsdag 31 oktober 2017 om 16.00 uur starten Jeugd-Punt Jongerenwerk en Buurtzorg Jong met een nieuwe weerbaarheidstraining voor meiden. Via de You!ngwoman training werken de meiden tien dinsdagmiddagen op een spontane manier aan hun zelfbeeld, worden ze zelfverzekerder en minder kwetsbaar. Ze leren grenzen stellen en worden minder beïnvloedbaar.

 • Mantelzorgcompliment aanvragen kan nog tot 30 oktober

  17 oktober 2017

  Woont u met iemand samen die langdurig ziek is, verslaafd of in de war? Of is er iemand in uw omgeving met een beperking – een familielid, vriend of buur – voor wie uw hulp onmisbaar is? En hebt u in 2017 langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week onbetaald hulp geboden? De gemeente Putten wil u met het Mantelzorgcompliment graag bedanken voor wat u doet of heeft gedaan!

 • Informatiebijeenkomst locatie Matchpoint op dinsdag 31 oktober 2017

  17 oktober 2017

  Dinsdag 31 oktober 2017, van 19.00 tot 21.00 uur, is er een informatiebijeenkomst over de locatie Matchpoint. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste schetsen voor permanente woningbouw op de locatie Matchpoint gepresenteerd.

 • Subsidie voor natuur- en landschapsbehoud voor gebied Nijkerkerstraat

  17 oktober 2017

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat eigenaren binnen het gebied van de gebiedsvisie Nijkerkerstraat in aanmerking komen voor subsidie op grond van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies.

 • Project duurzame inzetbaarheid van medewerkers

  15 november 2017

  De gemeente Putten houdt zich momenteel bezig met een project dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.

 • Roze wolk voor familie Van de Zande

  16 oktober 2017

  Willem en Marianne van de Zande, de trotse ouders van Lisa, kregen vandaag van burgemeester Henk Lambooij een bijzonder koffertje. Hun kleine meid is de eerste baby van oktober 2017 in de gemeente Putten. En daarmee de eerste baby die geboren is in de brandpreventieweken.

 • Inwoners van Putten winnen € 1.000,00 voor Kringloopwinkel

  11 oktober 2017

  De inwoners van Putten hebben met hun goede scheidingsgedrag een prijs gewonnen voor de Kringloopwinkel Overnodig.

 • Koninklijke onderscheiding voor Dreesje Mosterd

  11 oktober 2017

  Dinsdag 10 oktober 2017 reikte burgemeester Lambooij een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan mevrouw D. Mosterd-van Ark.

 • Ontwerp Van Oldenbarneveltstraat geoptimaliseerd

  09 oktober 2017

  Tijdens de inloopbijeenkomst over het wegonderhoud aan de Van Oldenbarneveltstraat op 27 september 2017, hebben diverse mensen gereageerd op het gepresenteerde plan. Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties hebben we het ontwerp geoptimaliseerd.

 • Geslaagde bijeenkomsten over gezondheid

  10 oktober 2017

  Op 12 en 14 september 2017 kwamen inwoners, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, de participatieraad en de GGD samen om te brainstormen over de gezondheid van de ouderen en jongeren in Putten. In kleine groepjes werd er in drie rondes nagedacht over hoe we als samenleving de gezondheid van de inwoners zouden kunnen bevorderen.

 • Uitzending Pipo de Clown opgenomen in Putten

  10 oktober 2017

  Na 37 jaar komt Pipo de Clown terug op tv met een goednieuwe serie: ‘De nieuwe avonturen van Pipo’, geproduceerd door Van Hoorne Entertainment. Op maandag 16 oktober starten de spannende avonturen van Pipo bij RTL Telekids. Vrijdag 20 oktober wordt de aflevering uitgezonden die is opgenomen in Putten.

 • Campagne ‘Ik doe gewoon apart’ stimuleert afvalscheiding

  10 oktober 2017

  Afval scheiden is belangrijk. Om mensen daarvan bewuster te maken, starten de gemeenten in de regio Noord-Veluwe met de campagne ‘Ik doe gewoon apart’. Woensdag 18 oktober 2017 van 10.00 tot 14.00 uur wordt de campagne in Putten gelanceerd op het pleintje bij de dorpspomp (hoek Kerkstraat/Dorpsstraat).

 • Ontwikkelingen rondom project Stationsstraat

  03 oktober 2017

  Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van het project Stationsstraat voor het afwaarderen en verkeersluw maken van deze (nu nog) doorgaande verkeersroute. Helaas zijn er wat vertragingen ontstaan door onvoorziene omstandigheden in twee projecten die nauw samenhangen met het project Stationsstraat; het project Henslare en het project Fietspad Zuiderzeestraatweg. In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken rond de drie projecten.

 • Veiligheidsmarkt op woensdag 11 oktober 2017

  03 oktober 2017

  De gemeente Putten organiseert samen met de brandweer en de politie een veiligheidsmarkt op woensdagochtend 11 oktober 2017 (tijdens de Ossenmarkt). Het doel van de veiligheidsmarkt is om aandacht te vragen voor het vergroten van de veiligheid in en om het huis. Iedereen is van 09.00 tot 13.00 uur van harte welkom op het pleintje bij de dorpspomp (hoek Kerkstraat/Dorpsstraat).

 • GGD start Kindermonitor 2017

  03 oktober 2017

  Hoeveel slapen kinderen? Bewegen ze regelmatig? Welke vragen hebben ouders over de gezondheid of opvoeding van hun kind? Voor een antwoord op deze vragen en meer voert GGD Noord- en Oost-Gelderland dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit. Bij dit onderzoek werkt de GGD samen met de regionale organisaties voor jeugdgezondheidszorg: Icare, Verian, Yunio en CJG Apeldoorn.

 • Afvalbrengstation op donderdagavond gesloten

  03 oktober 2017

  Het winterseizoen komt er aan. Gedurende het winterseizoen kunt u op de donderdagavond niet meer terecht op het afvalbrengstation. In het laatste weekend van oktober, als de klok wordt omgezet, start het winterseizoen. Het afvalbrengstation is dan geopend op:

 • Project Verkeer Steenenkamer

  03 oktober 2017

  De gemeente Putten is al enige tijd bezig met het project Verkeer Steenenkamer. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van de maatregelen om de verkeerssituatie in Steenenkamer te verbeteren.

 • Opfriscursus rijvaardigheid voor senioren

  17 oktober 2017

  Speciaal voor senioren uit Putten en Ermelo organiseert Veilig Verkeer Nederland (afdeling Ermelo/Putten) in samenwerking met de gemeenten een opfriscursus voor de rijvaardigheid.

 • Geen jodiumtabletten voor Putten

  03 oktober 2017

  Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden. Daarom ontvangen 1,2 miljoen huishoudens in Nederland in de nabijheid van een kerncentrale tussen 10 en 25 oktober 2017 een doosje met jodiumtabletten.

 • Gemeente huurt drie recreatiewoningen bij Hof van Putten voor tijdelijke huisvesting

  03 oktober 2017

  De gemeente Putten heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van Harderwijkerstraat 14 (Hof van Putten). Hij is bereid om drie recreatiewoningen bij het hotel (tijdelijk) aan de gemeente te verhuren, zodat de gemeente deze op haar beurt kan (onder)verhuren aan mensen die hun eigen woning uit moeten en tijdelijk onderdak nodig hebben.

 • Wegonderhoud Van Oldenbarneveltstraat

  28 september 2017

  Op woensdag 27 september 2017 heeft in de Ichtusschool een inloopavond over wegonder-houd aan de Van Oldenbarneveltstraat plaatsgevonden.

 • Neemt u ook een kijkje bij een duurzaam huis in Putten?

  27 september 2017

  Steeds meer mensen hebben plannen om hun woning te verduurzamen. Maar waar begin je nu? De Nationale Duurzame Huizen Route organiseert voor de vijfde keer opendeurdagen. Huiseigenaren openen dan hun deuren en vertellen hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Dit jaar zijn de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november.

 • Houd textiel apart, geef goed door en win!

  27 september 2017

  Bewoners van Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten maken met het doneren van hun textiel in de Sympany-textielcontainers de hele maand oktober kans op een Dolfinarium Familiepas.

 • Sleutelkluisjes beschikbaar via Stichting Welzijn Putten

  26 september 2017

  Een goede inbraak werende sleutelkluis is duur en niet voor elke inwoner die dit nodig heeft betaalbaar. Stichting Welzijn Putten (SWP) heeft daarom van de gemeente Putten de opdracht gekregen om sleutelkluisjes in bruikleen te geven aan inwoners die niet zelf hun voordeur kunnen openen voor de thuishulp of hun mantelzorgers.

 • Inzameling bladafval

  26 september 2017

  Vallende bladeren kennen geen grenzen. Het is niet toegestaan om het blad uit eigen tuin op de weg te blazen, omdat dit tot onveilige situaties kan leiden. Daarom plaatst de gemeente elk jaar in de herfst bladkorven. Inwoners van Putten kunnen het bladafval hier gratis in kwijt.

 • Benoeming wethouder Priem

  20 september 2017

  Donderdag 14 september 2017 heeft de gemeenteraad - op voordracht van de ChristenUnie - de heer Gerbert Priem benoemd als wethouder. Dinsdag 19 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld.

 • Gemeente Putten steunt Kamp Amersfoort

  20 september 2017

  Vrijdag 8 september 2017 bezocht de gemeenteraad Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

 • Erepenning voor wethouder Ard Kleijer

  15 september 2017

  Burgemeester Lambooij heeft vrijdag 15 september 2017 de erepenning van de gemeente Putten aan de heer Ard Kleijer overhandigd.

 • Beperkte inzage bouwvergunningdossiers

  30 augustus 2017

  De dossiers met de bouwvergunningen en tekeningen van 1945 tot en met 2011 worden gedigitaliseerd, waardoor wij u in de toekomst beter en sneller van dienst kunnen zijn.

 • Nieuw inkooptraject jeugdhulp 2018-2021

  12 juli 2017

  De gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn gestart met een nieuw aanbestedingstraject voor het gezamenlijk inkopen van jeugdhulp.

 • Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

  31 mei 2017

  Begeleidingstraject voor productontwikkeling en innovatie op vakantieparken

 • Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats gewijzigd

  31 mei 2017

  De gemeenteraad heeft de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nadere Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats vast.

Uitgelicht