Mantelzorgcompliment aanvragen

Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van € 100,00.

Voorwaarden

U kunt het Mantelzorgzorgcompliment aanvragen als u aan de volgende punten voldoet:

  1. mantelzorg geleverd in 2019;
  2. gedurende een periode van meer dan 3 maanden;
  3. besloeg meer dan 8 uur per week;
  4. het ging om onbetaalde zorg;
  5. zorgvrager woont in Putten.

Speciale waardering

Dit jaar is er een speciale waardering voor jonge mantelzorgers (leeftijd 6 t/m 17 jaar), waarbij het compliment is opgedeeld in een geldbedrag en een leuke activiteit. Als u kiest voor de WCP-spaarkaart doet de winkeliersvereniging Putten (WCP) er dit jaar € 10,00 extra bovenop het bedrag als blijk van waardering voor de inzet.

Mantelzorg is en blijft onbetaalbaar

Het mantelzorgcompliment is dan ook geen financiële vergoeding, maar een waardering vanuit de gemeente Putten voor alle onbetaalde hulp die mantelzorgers bieden in het dorp. Er kan één compliment per mantelzorger worden uitgekeerd.

Mantelzorgcompliment 2019 aanvragen?

Vraag het mantelzorgcompliment 2019 aan via de website van Welzijn Putten: www.welzijnputten.nl. Klik op de rode knop met de tekst ‘Mantelzorgcompliment aanvraagformulier 2019’. Aanvragen is mogelijk tot en met vrijdag 25 oktober 2019. Heeft u ondersteuning nodig bij het digitaal aanvragen van het mantelzorgcompliment? Dit kan elke dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij Welzijn Putten in Stroud aan de Brinkstraat 91.