Laatste nieuws

 • Onderzoek rekenkamercommissie over jeugdhulp 15 december 2017

  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdhulp. De gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben weinig invloed gehad op de implementatie van de Jeugdwet en controle van de uitvoering. Voorbereiding vond vooral in regionaal verband plaats en sturing of wijzigingen waren nauwelijks mogelijk vanwege de tijdsdruk en complexiteit.
  Dat blijkt uit onderzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie (Rkc) van deze gemeenten. De Rkc onderzocht of de gemeenteraden hun wensen vooraf voldoende hebben aangeven en of zij genoeg mogelijkheden hadden om dit vervolgens te controleren.

 • Openstelling van de Henslare 14 december 2017

  Op donderdag 21 december 2017 gaat de gemeente Putten samen met betrokken partijen en omwonenden de Henslare officieel openstellen voor het verkeer.

 • Openbare hoorzitting Facetbestemmingsplan Microwindmolens 11 december 2017

  Op maandag 18 december 2017 bestaat voor degenen die een inspraakreactie hebben ingediend de gelegenheid hun inspraakreactie mondeling toe te lichten in een openbare hoorzitting ten overstaan van een afvaardiging van de commissie Ruimte. Deze hoorzitting wordt gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis. De planning voor deze avond is via www.putten.nl/politiekportaal te raadplegen.

 • Ondertekening prestatieafspraken 2018 12 december 2017

  Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben op 11 december 2017 de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten.

 • Vacature Trainee Handhaving en Veiligheid 11 december 2017

  De gemeente Putten zoekt voor de afdeling Ruimte een Trainee Handhaving en Veiligheid voor 36 uur per week voor een periode van twee jaar.

 • Vacature Medewerker WOZ, Belastingen en Verzekeringen 11 december 2017

  De gemeente Putten zoekt voor de afdeling Dienstverlening een medewerker WOZ, Belastingen en Verzekeringen voor 36 uur per week.

 • Vacature Beleidsmedewerker Economie, Recreatie en Toerisme 11 december 2017

  Gemeente Putten zoekt voor de afdeling Ruimte een Beleidsmedewerker Economie, Recreatie en Toerisme voor 36 uur per week.

 • Wij zijn momenteel minder goed bereikbaar 06 december 2017

  Vanwege de overgang naar een nieuwe telefooncentrale zijn wij momenteel alleen bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0341) 359 611. Excuses voor het ongemak.

 • Stand van zaken reconstructie Garderenseweg - november 2017

  Op dit moment (november 2017) wordt het oude riool vervangen door een nieuw infiltratieriool. Het gedeelte vanaf de rotonde Voorthuizerstraat tot de Jacob Catstraat is klaar. De voetpaden en parkeerplaatsen zijn nagenoeg klaar tot en met de Veldstraat. Het streven is al het werk in maart 2018 klaar te hebben. De haalbaarheid is afhankelijk van het weer.

 • Wegonderhoud Van Oldenbarneveltstraat 28 september 2017

  Op woensdag 27 september 2017 heeft in de Ichtusschool een inloopavond over wegonder-houd aan de Van Oldenbarneveltstraat plaatsgevonden.

Uitgelicht