Laatste nieuws RSS icoon

 • Wilt u uw mooiste dorpsfoto’s met ons delen?

  14 oktober 2019

  De gemeente Putten geeft elk jaar een gemeentegids uit. Met algemene informatie over de gemeente en belangrijke telefoonnummers en adressen. De gemeentegids bevat ook foto’s van mooie locaties en activiteiten in Putten. Voor de uitgave van 2020 zoeken we nieuwe foto’s. Wilt u uw mooiste foto’s met ons delen?

 • College van Putten presenteert voorzichtige begroting 2020-2023

  10 oktober 2019

  Het verminderen van de uitgaven in het sociale domein, meer opbrengsten uit gemeentelijke belastingen en een beperkt aantal voorstellen voor nieuw beleid. Dat zijn de contouren van de meerjarenbegroting 2020-2023 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Wethouder Priem wil Ossenmarkt op Nationale lijst Immaterieel Erfgoed

  09 oktober 2019

  Wethouder Gerbert Priem van Putten laat onderzoeken of het mogelijk is om de Puttense Ossenmarkt op de Nationale lijst van Immaterieel Erfgoed te krijgen. Deze toezegging deed de wethouder vandaag tijdens de opening van de traditionele Ossenmarkt.

 • College positief over realisatie 5 zonneparken en vraagt raad naar draagvlak voor windinitiatieven

  09 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de realisatie van 5 initiatieven voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Putten. Het college is in principe bereid om hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures in gang te zetten. Daarnaast is het college benieuwd of er in de gemeenteraad draagvlak is om een vervolgproces op te starten om te komen tot de realisatie van windprojecten langs de A28.

 • Inspraak regelgeving sociaal domein

  09 oktober 2019

  De Jeugdwet, Wmo en Participatiewet vormen samen het sociaal domein. Iedere wet heeft nu nog een eigen verordening (gemeentelijke regelgeving). Omdat dit lastig is voor onze inwoners, komt de gemeente Putten met 1 verordening voor deze 3 wetten samen. Dit heet de omgekeerde verordening sociaal domein.

 • Mantelzorgcompliment aanvragen

  09 oktober 2019

  Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van € 100,00.

 • Koninklijke onderscheiding voor ds. A. Jonker

  07 oktober 2019

  Op zaterdag 5 oktober 2019 reikte burgemeester H.A. Lambooij een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit aan ds. A. (Andries) Jonker. Hij ontving de onderscheiding voor zijn inzet voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in de periode 1999-2019.

 • Inzameling bladafval vanaf maandag 7 oktober

  04 oktober 2019

  Het is herfst! Vanaf maandag 7 oktober plaatst de gemeente 65 bladkorven op diverse locaties.

 • Deel Dorpsstraat afgesloten door breuk waterleiding

  04 oktober 2019

  Als gevolg van een waterleidingbreuk is er in de nacht van donderdag op vrijdag forse schade ontstaan aan het wegdek van de Dorpsstraat. Tussen de Klaas Bosstraat en de Boni Supermarkt is de rijbaan dusdanig beschadigd dat het niet veilig is om er voertuigen over heen te laten rijden.

 • Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis aan zoon van de heer J.O. de Visser

  04 oktober 2019

  Op donderdag 3 oktober 2019 ontving de heer Otto de Visser, zoon van J.O. de Visser, het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum uit handen van burgemeester H.A. Lambooij. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis van Putten.

 • Planning schone sloten en beken (watergangen)

  09 oktober 2019

  In aanvulling op eerdere berichten over schone sloten en beken, is de firma Vaarkamp op maandag 16 september gestart met het schoonmaken van de watergangen voor de gemeente Putten. Schone watergangen zijn belangrijk voor een goede afvoer van water in perioden met veel regen.