Melding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kunt u door beperkingen niet meer alles zelf doen, bent u niet meer in staat uzelf te redden in uw dagelijkse leven en vindt u dat u ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een 'Melding Wet maatschappelijke ondersteuning' doen.

Als u een melding hebt gedaan bekijkt een Wmo consulent eerst samen met u en eventueel iemand die u nu al ondersteunt, wat er aan de hand is. De Wmo consulent komt voor dit gesprek bij u thuis en bekijkt samen met u en eventuele andere aanwezigen op welke wijze uw ondersteuningsvraag het beste kan worden opgelost. Eerst wordt bekeken wat u nog zelf kunt of met hulp van uw eigen netwerk kunt oplossen. Het kan ook zijn dat blijkt dat u voor uw vragen beter terecht kunt bij Stimenz, bij Stichting Welzijn Putten of bij een andere professional in Putten, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. U wordt dan doorverwezen, waarbij u zoveel mogelijk de eigen regie houdt. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat u van ons toegestuurd krijgt. Naar aanleiding van het advies en de afspraken die in dit verslag staan opgenomen kunt u, als dat nodig is, een aanvraag voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo doen. Nadat uw aanvraag binnen is bekijkt de Wmo consulent welke Wmo voorziening de beste oplossing is.  

Als u meerdere problemen hebt zorgt de Wmo consulent er voor dat de door professionals en vrijwilligers uit te voeren ondersteuning, zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Hiermee willen we voorkomen we dat ondersteuning dubbel of helemaal niet wordt gedaan. De medewerkers van de gemeente werken nauw samen met andere professionals in Putten om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Formulieren

Uitgelicht