Aangifte verhuizing

Als u binnen de gemeente gaat verhuizen of als u in deze gemeente komt wonen, moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u daar aangifte doen. 

Knop online aangeven Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven via het formulier 'Verhuizing - aangifte (PDF, 155kB)'.

Het doorgeven van de verhuizing kan gedaan worden door:

  • iedere meerderjarige voor zichzelf;
  • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een gemachtigde.

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Termijn

U moet binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aangifte doen bij de gemeente. Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Contactgegevens

T (0341) 359 674

Uitgelicht